Uppdrag

Alltärett Consulting

Våra samarbetspartners samt experter hjälper dig med förbättrande insatser inom arbetsmiljö, säkerhet, kommunikationsfrågor samt hållbart ledarskap.


Det kan exempelvis handla om..


- analyser av hur en verksamhet mår eller fungerar,

- att ta reda på om "vi" gör rätt saker som genererar det vi vill samt undviker onödiga kostnader,

- lösningsorienterade aktiviteter,

- teambildande aktiviteter eller event,

- kommunikation mellan segment, grupper och individer,

- utredningar och förstudier med rapportering,

- arbetsmiljöinsatser ute i fält eller inom en verksamhet,

- säkerhetsanalyser eller insatser av olika slag,

- rådgivning.


Utifrån detta gör vi även olika slags anpassade utbildningsinsatser för att du/ni ska komma vidare på bästa sätt.

#Meditation

Allt för att ni eller er verksamhet ska få en så bra hållbar och kostnadseffektiv tillvaro som möjigt!

PEDAGOGISK OCH LÄTT ATT ARBETA MED


“Elaine är en exceptionellt skicklig projektledare som har en unik förmåga att driva projekt framgångsrikt i hög hastighet. Hon är mycket uppmärksam på detaljer och besitter en djupgående förståelse för de organisationer hon har samarbetat med. Elaine har en imoponerande förmåga att hantera projekt med precision och tar ansvar för deras fullständiga genomförande. Hennes professionella bemötande och vänliga natur gör henne dessutom till en fröjd att arbeta med. ”


Claudia Vasquez

- Curious Mind

INSPIRERANDE HÄRLIG!


“Elaine är så otroligt inspirerande i det hon gör. Hon har fått med sig alla och verkligen öppnat våra ögon. Att hon dessutom är mycket kunnig gör inte saken sämre. Hon hittar lösningar där andra inte lyckats och ger allt för att det ska bli så bra som möjligt för alla inblandade. Att hon är villig att arbeta tillsammans med både ledning och team på sitt unika sätt har verkligen gett helt andra resultat än det vi först tänkte. Vi är så glada att vi valde just henne i vårt utvecklingsprojekt. Det har varit värt var enda krona."


Företagsledare

- Sekretessbolag